گالری عکس

 • گرمره - منگل - چلاو 98/07/05
 • آبشار برز - اميري 98/06/22
 • چنگول - انگرود - بلده 98/06/08
 • زردسر - نمارستاق 98/05/25
 • سیوگل سر-پردمه-بهرستاق 98/05/10,11
 • گونر - پردمه - بهرستاق 98/04/28
 • ماه - يالرود - بلده 98/04/14
 • حوض شاه-وزنا-فيروزكوه 98/03/20,21
 • کرکس - نطنز- اصفهان 98/03/16,17
 • رستمچال - ناحیه - بلده 98/3/3
 • عروس خونی - چلاو 98/02/19,20
 • سردخنی - نج - بلده 98/02/06
 • خاص - یاسل - بلده 98/01/23
 • همايش روز درختكاري 97/12/17
 • امامزاده قاسم - اليمستان 97/12/3
 • الرپ - شاهزيد 97/11/19
 • لسي كوه - تترستاق 97/11/5
 • گل اندام - ايرا - لاريجان 97/10/21
 • پيمايش تيار به گنگرج كلا - چلاو 97/10/7
 • شاهدژ - ساري 97/9/23
 • كل فراخ - نور 97/9/9
 • همايش گروه هاي كوهنوردي بمناسبت هفته تربيت بدني و ورزش 97/8/18
 • چشمه كنار - كلا - بلده 97/8/4
 • تاج - مريجان - لاريجان 97/7/20
 • كرنا - رينه - لاريجان 97/7/5,6
 • رخش - وزنا 97/6/1,2
 • سنگ طبيعت - لهاش 97/5/26
 • علم كوه - كلاردشت 97/5/18,19
 • آزادكوه - بلده - نور 97/5/4,5
 • سنگ طبيعت - كهرود 97/4/29
 • گل زرد - پلور 97/4/22
 • توچال - تهران 97/4/7,8
 • بارگاه سوم دماوند 97/03/25
 • پاشوره - نوا 97/3/11
 • شاه طهماسب - اميري 97/2/28
 • ناظر بزرگ - نمارستاق 97/02/13,14
 • چارلو - تترستاق 97/1/31
 • مياندركوه - چلاو 97/1/17
 • امامزاده قاسم - اليمستان 96/12/04
 • شيخ كوه - نمارستاق 96/11/19,20
 • يال رزان - دلارستاق 96/11/06
 • پنيري - چل - نور 96/10/22
 • مناره - لاريجان 96/10/08
 • سياه سنگ - نور 96/09/24
 • شاه كوه - نور - كجور 96/09/10
 • نمارستاق بمناسبت اولين سالگرد زنده ياد حاج محمود فلاح 96/08/26
 • گوگلي - اپرت - دودانگه ساري 96/08/11,12
 • همايش هفته تربيت بدني 96/07/28
 • كارگاه آشنايي با كوهنوردي 96/08/09
 • گرگ - نور 96/07/14
 • ارفع كوه - سوادكوه 96/06/31
 • آموزش کوهنوردی فنی 96/06/03
 • شانه کوه - کلاردشت 96/05/19,20
 • موزون - پردمه 96/05/06
 • ماه - یالرود 96/04/09
 • نوا به ارجمند 96/4/5,6
 • نرین - بهرستاق 96/03/26
 • کهونو - امیری 96/03/12
 • زنگ زنگ نج - نور 96/02/29
 • پیمایش فیلبند به الیمستان در چلاو 96/02/14,15
 • همایش زمین پاک - گنگرج کلا به موزی خمن 96/02/01
 • پلم چال - کتوسره - زردبند 96/01/18
 • امامزاده قاسم - الیمستان 95/12/06
 • ناندل - دلارستاق 95/11/21,22
 • سریا - کلرد 95/11/08
 • سنی - لاریجان 95/10/23,24
 • ارتفاعات نمارستاق - چهلمین روز درگذشت حاج محمود فلاح 95/10/10
 • تترستاق 95/09/26
 • نمار به یاد حاج محمود فلاح 95/09/19
 • سرخره-بهرستاق-لوط95/08/28
 • عکس های فراموش نشدنی اعضای باشگاه آلاله کوهستان با زنده یاد حاج محمود فلاح
 • زیره ور - امیری95/08/14
 • کل میناپی - بندپی95/07/29,30
 • ارتفاعات امام پهنک - پلور 95/07/09
 • همایش - پرن 95/06/19
 • ساهون - امیری 95/06/05
 • دو برار لاسم95/5/21,22 "به یاد عمو قدرت"
 • آموزش سنگ 95/05/08
 • سینه زا - بطاهرکلا 95/04/24,25
 • سوزچال - لاسم 95/04/11
 • اسبه واش- تترستاق95/03/28
 • نقره سر 95/03/15
 • چمن خو- امیری95/02/31
 • کرکس نشین-بهرستاق95/02/16,17
 • چشمه کنار - نج 95/02/03
 • گرگ - تاکر95/01/27
 • بلاکون-پاریمه95/01/20
 • هماسون-اسک94/12/21
 • اليمستان94/11/30
 • آموزش-ناندل94/11/15,16
 • سنگچال-فیلبند94/11/2
 • وجوه-پرن94/10/18
 • تالاب - میانکاله94/10/04
 • شاه علمدار-کلاردشت94/09/19,20
 • نمازیا-شاهاندشت94/09/06
 • پردر-بلده94/08/22
 • کرنا-رینه94/08/7,8
 • سله بن -گیلاس94/07/24
 • هماسون-اسک94/07/17
 • چنگیز-بهرستاق94/06/20
 • زردسر-لهر94/05/30
 • دماوند-غربي94/05/15,16
 • گره سره-نور94/04/19
 • برنامه آموزش 94/04/05
 • پيش كوه-اميري94/03/22
 • آرارات تركيه 94/03/11
 • شاه طهماسب اميري 94/02/31
 • خرچر-بلده94/02/11
 • نل-دلارستاق 94/01/28
 • راه قديم چلاو 94/01/21
 • همايش درختكاري 93/12/15
 • اليمستان93/12/01
 • برف و يخ-ناندل93/11/16,17
 • مازيار - دلارستاق 93/11/10
 • چلاو 93/10/18,19
 • آلاشت - سوادكوه 93/10/4,5
 • اسب زين - نمارستاق 93/09/21
 • ميرخمن 93/09/07
 • بلیران به گنگرج کلا 93/08/23
 • گنج کول - گزناسرا 93/08/09
 • نمارستاق به قلانو 93/07/25
 • سبحان اله 1393/07/11
 • میانکوه 1393/06/28
 • علم کوه 30 و 31 مرداد 1393
 • آموزش سنگ
 • نمارستاق به لرا 1393/03/09