اخبار باشگاه آلاله کوهستان

تلاش همنورد آملی به قله 7564 متری موستاق اتا چین

روز پنج شنبه 94/05/01 رضا نصیریان کوهنورد آملی با همنوردانی از لرستان، همدان، تهران و کردستان با سرپرستی محمد حسن نجاریان جهت صعود به قله 7564 متری موستاق اتا، عازم کاشکار چین شدند. گفتنی است این تیم فردا صعود خود را از این محل به سمت سوباشی ادامه خواهد داد.

ما هم برای این گروه و همنورد آملی آرزو می کنیم که یک صعود موفقیت آمیز داشته باشند.