اخبار باشگاه آلاله کوهستان

برگزاري دوره كارآموزي كوهپيمايي

باشگاه ورزشي آلاله كوهستان در نظر دارد دوره كارآموزي كوهپيمايي را زير نظر مربيان مجرب اين باشگاه برگزار كند. مدارك موردنياز جهت ثبت نام به شرح زير است.

  1. كپي شناسنامه و كارت ملي
  2. 2 قطعه عكس 4×3
  3. كارت بيمه ورزشي سال جديد – كارت سلامت
  4. پرداخت هزينه ثبت نام

لذا كساني كه تمايل به حضور در اين دوره را دارند، مي توانند با داشتن اين مدارك به اين آدرس مراجعه كرده و ضمن تكميل فرم ثبت نام، نزد آقاي حسن زاده ثبت نام نمايند.