اخبار باشگاه آلاله کوهستان

گزارش تصویری از برگزاری دوره کارآموزی کوهپیمایی

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، دوره کارآموزی کوهپیمایی در روزهای 4، 5 و 6 آذر ماه توسط باشگاه ورزشی آلاله کوهستان با موفقیت صورت گرفته است.

این دوره به دو صورت تئوری و عملی برگزار گردید. مدرس و مربی این دوره آقایان سامان خلیلی و امیر احسانی آملی بوده اند.

کلاس تئوری در بعدازظهر روز چهارشنبه و کلاس های عملی در روزهای پنچ شنبه و جمعه به خوبی انجام پذیرفته است.

گزارش تصویری از برگزاری باشکوه و مفید این دوره در زیر آمده است. برای دیدن عکس ها در اندازه واقعی روی آن ها کلیک نمایید.

روز اول - کلاس تئوری

روز اول - کلاس تئوری

روز دوم - کلاس عملی – منطقه آموزش سنگ لهاش

روز دوم - کلاس عملی – منطقه آموزش سنگ لهاش

روز دوم - کلاس عملی – منطقه آموزش سنگ لهاش

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم

روز سوم – کلاس عملی – روستای الیمستان جهت صعود به قله امامزاده قاسم