گزارشات

 • برنامه كوهنوردي: راه قديم چلاو

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاريخ برنامه: 1394/01/21

  بر اساس برنامه اي كه براي شش ماهه اول سال 94 تهيه شده، قدم نهادن در راه قديم چلاو اولين برنامه باشگاه ورزشي آلاله كوهستان انتخاب شده است. لذا روز جمعه ساعت 6 صبح در مكاني گرد هم آمديم و پس از بيان شادباش هاي نوروزي به هم باشگاهي هاي عزيز، به سمت جاده هراز حركت كرديم. روبروي مجموعه پذيرايي پارسيان كه تقريبا 15 كيلومتر با آمل فاصله دارد، به سمت شرق رودخانه هراز از ماشين پياده شديم. از روي يك پل جنوبي شناور عبور كرده و حركتمان را به سمت جنوب در كنار رودخانه هراز ادامه داديم.

  تعاريفي كه مي توانيم از اين راه داشته باشيم: يك راه قديمي و مالرو بوده است. يعني همان راه ساساني كه محل رفت و آمد مردم آمل جهت ييلاق و قشلاق است و در كنار رودخانه هراز در مجاورت جنگل، منظره اي زيبا و دل انگيزي را بوجود آورد. به طوري كه در بعضي از قسمت ها، مسير باريكي در دل صخره ها شكل گرفته و در ارتفاع بلندي نسبت به رودخانه هراز هيجان وصف ناپذيري را در دل ها ايجاد مي كند.

  در ادامه اين مسير، با عبور از مراتع "خرسنگ"، "آسا"، "ورچال" در مكاني لوازم چاي و صبحانه را پهن كرديم. پس از صرف صبحانه ساعت 8:40 به سمت جنوب مسيرمان را ادامه داديم. از مراتع ديگري نيز عبور كرديم كه هر كدام زيبايي خاصي به اين منطقه بخشيده بودند. از جمله "كرات بنه"، "لرك تلار"، "سنگ اره"، "پوجرد" و "سوركلا". كنار جوي آب روان در دره سوركلا ناهارمان را خورديم. سپس يك برنامه آموزشي را به صورت كلي مرور كرديم. از جمله اصول تغذيه، موارد ايمني و ... . ساعت 14 به سمت جنوب حركت كرديم. به منطقه "خرپيل" رسيديم و در نهايت وارد سد در حال احداث منگل شديم. با عبور از داخل اين سد نيمه كاره، ساعت 15:30 خودمان را به اول جاده چلاو رسانديم. اينجا پايان اين برنامه بوده و طول مسير پياده روي 15 كيلومتر محاسبه شده است.

  جا دارد از مسئول حراست سد منگل آقاي ايزدي و همكارانشان نهايت تشكر را داشته باشيم.