گزارشات

 • برنامه صعود: کرکس نشین – بهرستاق

  منطقه: بهرستاق

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تاریخ برنامه: 95/02/16,17

  برای این برنامه لازم بوده که از جاده هراز تا روستای "بایجان" را برویم. لذا حوالی ظهر روز پنج شنبه حرکت کردیم. این روستا حدود 60 کیلومتر با آمل فاصله دارد. در بایجان وارد مسیر فرعی سمت چپ شدیم. این جاده از روستاهای منطقه زیبا و خوش آب و هوای "بهرستاق" عبور می کند. از روستاهای "بوالقلم" و "هفت تن" عبور کرده و به روستای "پردمه" رسیدیم. ادامه مسیر به طرف شرق بوده که با خروج از روستای پردمه از مراتع "سوته" و "گردنه چنگیز" گذر کردیم.

  بر اثر بارش برف سنگین شب های گذشته، جاده از جایی به بعد مسدود شده بود. لذا ما هم بقیه راه را پیاده از طریق همین جاده تا "للهاز" رفتیم. همین جا را برای شب مانی انتخاب کرده و چادرهایمان را برپا کردیم. هوا سرد شده بود و باد به شدت می وزید. به گونه ای که در زمان استراحت نگران پاره شدن چادرها بودیم که خدا را شکر به خیر گذشت.

  به علت بسته بودن جاده و با نظر سرپرست برنامه آقای فلاح، قرار شد برنامه را تغییر داده و به سمت قله کرکس نشین برویم. لذا صبح روز جمعه ساعت 6:30 از للهاز به سمت جنوب برای صعود به قله حرکت کردیم. با عبور از چند یخچال خودمان را به پای دره رساندیم. سپس روی یال قله رفته و ساعت 9:30 "کرکس نشین" را صعود کردیم. از یک سمت قله دماوند از میان کوه ها برافراشته و خودنمایی می کرد و از سمت دیگر روستای سرسبز "نشل" از دور در منطقه بهرستاق قابل رویت بوده است.

  با گرفتن چند عکس یادگاری مسیر برگشت را در پیش گرفتیم.