گزارشات

 • برنامه صعود: پلم چال – کتوسره

  منطقه: زردبند

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاریخ برنامه: 96/01/18

  بر اساس تقویم شش ماهه اول سال 96 اولین برنامه باشگاه به پلم چال واقع در منطقه زردبند اختصاص یافته که یکی از جاهای دیدنی با طبیعت زیبا در این موقعیت مکانی به شمار می رود.

  رسیدن به نقطه شروع حرکت هم سر راست است. از طریق جاده هراز از آمل تا رستوران باغ صفا ( سیاه بیشه ) 45 کیلومتر با زمان 45 دقیقه و از تهران تا این نقطه 148 کیلومتر در 2 ساعت و 45 دقیقه. لازم به ذکر است که ابتدای این مسیر همان راه رسیدن به مرتع نقره سر است که فقط تا جایی با مسیر پلم چال مشترک است و از طریق یک دو راهی مسیر پلم چال جدا می شود.

  ما هم با گروهی 58 نفره صبح روز جمعه پس از رسیدن به رستوران باغ صفا کمی جلوتر به سمت تهران وارد فرعی خاکی به سمت جنوب شدیم. با تشکیل یک صف منظم با سرپرستی آقای محمد علی فلاح از ابتدای مسیر "نقره سر" حرکت خود را به سمت جنوب آغاز کردیم. از سراشیبی ابتدای مسیر عبور کرده و پس از آن از میان جنگل کاج و سرو گذر کردیم. به منطقه صاف "جوجار" رسیدیم. در ادامه مسیر پاکوب به سمت جلو در میانه راه به سمت چپ در جهت جنوب شرق تغییر مسیر داده و پس از آن به دره "پلم چال" می رسیم. دره ای که در سمت چپ آن آب فراوانی جاری بوده است. همین مکان را برای صرف صبحانه انتخاب کردیم. پس از آن در ادامه مسیر پاکوب به سمت بالا با عبور از این دره خودمان را به مرتع پلم چال رساندیم. جایی که بسیار زیبا و سرسبز و دارای یک کلبه چوبی بوده که در سمت چپ آن چشمه آبی نیز وجود دارد. از این قسمت مسیرمان را به سمت جنوب ادامه داده و با عبور از سربالایی با پوششی از برف های روز گذشته و با گذر از یک چشمه آب سرد به مرتع "کتوسره" رسیده و برنامه را به پایان رساندیم.

  زمان های موردنیاز برای رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش، در زیر آمده است.

  از رستوران باغ صفا ( سیاه بیشه ) تا جوجار 1 ساعت

  از جوجار تا دره پلم چال 1 ساعت

  از دره پلم چال تا مرتع پلم چال 45 دقیقه

  از پلم چال تا کتوسره 1 ساعت