گزارشات

 • برنامه صعود: نرین – 3200 متر

  منطقه: بهرستاق لاریجان

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 96/03/26

  برای صعود به قله نرین دو مسیر در دسترس است یکی از راه ییلاق "نوسر" و دیگری از ییلاق "مریجان" که هر دوی آن ها در منطقه "بهرستاق" واقع شدند. سرپرست برنامه مسیر ییلاق مریجان را برای صعود در نظر گرفته است.

  برای رفتن به مریجان ابتدا باید از طریق جاده هراز به منطقه "پنجاب" (رستوران بنفشه) برویم. از تهران تا این نقطه 2:15 و از آمل تا اینجا 1 ساعت زمان نیاز است. سپس از سمت شرق وارد جاده فرعی و خاکی "تیران" می شویم. پس از 8 کیلومتر به دو راهی می رسیم. از سمت راست وارد روستای آهن سر می شویم. از این روستا عبور کرده و به روستای مریجان می رسیم. از ابتدای جاده فرعی تا مریجان 15 کیلومتر است.

  از ییلاق مریجان در کنار "قلعه مرجانه" در ابتدا مسیرمان را به سمت شرق و سپس در امتداد راه پاکوب به سمت شمال مسیرمان را تغییر داده تا به "نوهک" رسیدیم که در این نقطه آب نیز موجود است. از نوهک در امتداد مسیر رودخانه ای که سال های سال خشک شده، حرکت کردیم و به "تلار کربن" رسیدیم. جایی که محل نگهداری گوسفندان بوده و در مواقعی که گوسفندان در منطقه باشند دارای آب هم هست.

  حرکت در مسیر دره را ادامه داده تا به تنگه رسیدیم که به "تنگه خیک" معروف است. در دوراهی تنگه مسیرمان را به سمت راست ادامه داده تا به اولین برکه آب برسیم. سپس مسیرمان را به سمت شمال تغییر داده تا به "تلار تلو" رسیدیم که دارای آب هم هست. ناگفته نماند که چشمه اول آبش گوارا نیست ولی چشمه دوم قابل نوشیدن است.

  از تلارتلو به سمت شرق مسیرمان را تغییر داده و سوار بر یال می شویم. در ادامه یال به سمت غرب خودمان را به قله "نرین" رساندیم.

  زمان های موردنیاز برای رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش، در زیر آمده است.

  از قلعه تا نوهک 1 ساعت

  از نوهک تا تلار 40 دقیقه

  از تلارتلو تا قله 2 ساعت

  بهترین فصل صعود به قله نرین، فصل بهار است.