گزارشات

  • برنامه صعود: اسب زين

    منطقه: نمارستاق

    مدت برنامه: 1 روزه

    تاريخ برنامه: 93/09/21

    روز جمعه ساعت 6 صبح با دو ميني بوس از اعضاي باشگاه به سمت منطقه "نمارستاق" حركت كرديم. از آنجا كه براي صعود به قله "اسب زين" بايد از روستاي ييلاقي "سلور" عبور كنيم، آنجا را جهت صرف صبحانه انتخاب كرديم. جهت رسيدن به سلور، بعد از "شيخ محله" وارد اولين فرعي سمت چپ شديم و در سرازيري قدم برداشتيم. ساعت 8:15 به روستا رسيديم و جايي نشستيم و صبحانه خورديم. پس از صرف صبحانه حركتمان را آغاز كرديم و ساعت 9 از روي پل رودخانه اي عبور كرديم تا به "لوتره" برسيم. هوا كاملا صاف و آفتابي بوده است. لوتر مزرعه مردم نمارستاق است كه در آنجا كشت، زرع و دامداري مي كنند. قبل از اينكه به لوتر برسيم، جايي توقف كرده و چند دقيقه اي نرمش كرديم. سپس ادامه مسير و ساعت 10 به لوتر رسيديم. در مسير پاكوب به سمت جنوب از "اسبه واش" گذر كرديم. تا اينكه خود را به ارتفاعات "كنياد" رسانديم. راس ساعت 11:30 وارد مسير پربرفي شديم كه به دنبال آن برف كوبي سنگيني داشتيم. به همراه اعضاي باشگاه در ارتفاع 2870 متري پاي قله، صعود را تمام نموديم. ساعت 13 را برگشت را در پيش گرفتيم و 13:30 از مسير دره از "زر" به روستاي نمار رسيديم. ناگفته نماند بهترين فصل صعود به اين قله فصل بهار است.