گزارشات

 • برنامه صعود: سیاه سنگ - نور

  منطقه: بلده نور

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 96/09/24

  روستای "زردکمر" در منطقه بلده نور. اینجا روستایی است که به عنوان نقطه شروع این برنامه بوده و باید ابتدا خودمان را به آنجا برسانیم. از آمل از طریق جاده هراز تا ابتدای جاده بلده 44 کیلومتر و از تهران ابتدای تهران پارس تا این مکان 130 کیلومتر فاصله است. پس از رسیدن به ابتدای جاده "بلده" به سمت غرب پس از عبور روی پل و رستوران نیما تا چل 48 کیلومتر فاصله است. در مسیر آسفالته جاده بلده از روستاهای "رزن"، "ایوا"، "تاکر"، "ولاشید"، "مزید"، "دویلات" با مسافتی حدود 45 کیلومتر عبور کرده به طوریکه 4 کیلومتر پس از دویلات به زردکمر می رسیم.

  از زردکمر به سمت جاده رویان آب پری، اولین جایگاه دامداران که دارای چشمه نیز هست. سمت چپ مسیر جایی به نام سرخک را برای صرف صبحانه انتخاب نمودیم.

  پس از آن از اول گردنه "سیاه سنگ" سوار بر یال در جهت شمال حرکت کردیم تا جایی که یال تمام شود. مسیر دسترسی به این قله مستقیم روبروی ما به سمت شمال است. در نهایت ساعت 11 صبح روی قله 3200 متری سیاه سنگ قرار گرفتیم. از دور دست ها زیر این آسمان آبی قله "دماوند" از پشت کوه ها و مرتفع ترین قله این منطقه یعنی "آزادکوه" نمایان بوده است.

  زمان های لازم جهت رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش به صورت زیر است.

  از سرخک تا یال سیاه سنگ 2 ساعت و 30 دقیقه

  از یال تا قله 1 ساعت و 30 دقیقه

   

  نویسندگان: محمد علی فلاح – امیر حسین ابراهیمی