گزارشات

 • برنامه: آموزش برف و يخ

  منطقه: ناندل

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تجهیزات مورد نیاز: کلنگ، صندلی صعود (هارنس)، کلاه ایمنی، 2 عدد کارابین پیچ، هشت فرود، طنابچه انفرادی، طنابچه پروسیک و تسمه

  لوازم گروهی: طناب

  به همراه اعضاي محترم باشگاه ساعت 2 بعد از ظهر روز پنج شنبه به سمت روستاي ناندل حركت كرديم. پس از اينكه به روستا رسيديم، در منزل آقاي كرمي مستقر شده تا شب را در آنجا استراحت كنيم. در اين ساعات فرصت را غنيمت شمرده و به تمرین و یاد آوری انواع گره و آشنایی با تجهیزات صعود های زمستانه، زمان و نحوه کاربرد هر یک از ابزارها زير نظر آقای فلاح پرداختیم. مواردی مانند آشنایی با کلنگ و کفش دو پوش، اصول ایمنی در صعود های زمستانی و پاسخ به پرسش اعضا انجام گرفت. روز جمعه ساعت 5 صبح به سمت جنوب غرب حركت كرديم تا بتوانیم مسيري برفی با شیب مناسب برای آموزش و تمرین انتخاب كنيم. پس از اينكه از ناندل خارج شديم، بايد از رودخانه عبور مي كرديم. از روي پل گذشتيم و مسيرمان را در جنوب غربي ادامه داديم. تابش نور آفتاب را بر بلندترين نقطه ايران قله دماوند مشاهده كرديم و در ادامه مسير به دشت " ل‍ژدر " رسیدیم. متاسفانه به دلیل کاهش بارش برف و دمای بالای هوا در سال جاری مجبور به صرف مدت زمان بیشتری جهت پیدا کردن مکان مناسب شدیم. پس از تبادل نظر با میزبان و راهنمای منطقه آقای کرمی و اندکی جست و جو در منطقه " آل ميون " مكاني با حجم برف و شیب مناسب برای آموزش و ایجاد کارگاه برگزيديم. آموزش با روش های گام برداری در برف جهت صعود، فرود و حرکت تراورسی و خطرات آن در مناطق بهمن گیر بدون کلنگ و با استفاده از کلنگ آغاز شد و در ادامه روش های جلوگیری از سقوط شرح داده شد. پس از مرور و تمرین موارد گام برداری توسط اعضا، به آموزش ایجاد کارگاه در برف پرداخته شد تا همراه با این نکته، دو مسیر جهت انجام کار با ابزار فرود با استفاده از هشت فرود و گره پروسیک، همچنین روش گام برداری و صعود در مسیرهای ثابت گذاری شده و با استفاده از یومار شرح داده شود. سپس هر کدام از اعضای باشگاه با تمرین موارد مشروحه، به مرور و یادگیری آموزش ها زیر نظر سرپرست باشگاه پرداختند.

  پس از پایان این بخش از آموزش و تمرین تمامی دوستان، آقای فلاح فرصت باقیمانده را غنیمت شمرده و روي يك سنگ با ارتفاع مناسب که در نزدیکی محل آموزش قرار داشت، به تعلیم نحوه صعود و حمایت از سنگ کوتاه پرداختند. سپس هر یک از اعضا با زدن گره بولین سینه و صعود و انجام حمایت از نفر بعد، در اين فرصت باقیمانده به مرور و تمرین پرداختند.

  گرفتن يك عكس دسته جمعي با اعضاي فعال باشگاه در محل آموزش پايان بخش كار بوده است.